Rusbehandling

Sprøyte i armen

Sprøyte i armen

Slik gir du slipp på rusmidlene

Hvis man bruker ulovlige rusmidler, misbruker medisiner på resept, eller man misbruker alkohol, da har man et problem med rusmisbruk. Dette er dessverre en ting som er forholdsvis veldig vanlig. Det er en viktig kunnskap å ha, for da kan man begynne arbeidet for å forhindre at spesielt ungdommer skal bruk rusmidler.

Det er ofte når folk er tenåringer at de begynner med rusmidler, som ofte blir til et problem med misbruk av rus. Det er også i denne alderen man har muligheten til nå flest mulig folk om man vil forhindre rusmisbruk.

Rus avvenning

Det er flere måter og ting man kan gjøre for å forebygge rusmisbruk blant unge folk. Man må kunne takle gruppepress på en effektiv måte. Mange tenåringer begynner med rus på grunn av at alle vennene deres begynner med det. Dette er ikke et smart valg, bare fordi vennene gjør det.

Det kreves mye mot til å si nei om man blir tilbudt noe fra en venn, men det er det som trengs. Blir en derimot tilbudt og faller for fristelsen, så må de unge få vite om hvordan rus avvenning er tilgjengelig for dem. 

Psyken spiller inn

Mental syke er ofte en grunn til at personer begynner med rusmidler, på grunn av at det kan hjelpe til med smerten de føler. Derfor er det viktig at man oppsøker rus avvenning om man har en form for mental syke. Terapeuter kan være et forebyggende middel for rusmisbruk. Det kan også være biologiske faktorer som gjør at man har en større fare for å begynne med rus midler.

Folk som ofte begynner med rus midler, gjør det fordi dem føler at de mangler noe i hverdagen som gjør at de må fylle tomrommet. Klarer man å opprettholde en god balanse i livet, vil man ikke trenge å bruke rus for å ha et bra liv.