produksjonsutstyr

Så viktig har produksjonsutstyr vært for oss mennesker

Så viktig har produksjonsutstyr vært for oss mennesker

Viktigheten av produksjonsutstyr

Mange av oss aner ikke hvor rikelig moderne liv sammenlignes med det livet pleide å være. Mange av oss er ikke klar over hvor mye av det vi tar for gitt hver dag rett og slett ikke eksisterte for bare noen få korte generasjoner siden. Fra sentralvarme til druer året rundt, det så mange ting som vi ikke er klar over ble ansett som mirakler for det meste av menneskets historie.

Det er noen få nyvinninger som har stått for mye velstand vi har i det 21. århundre. En av de største har vært innovasjonen av store maskiner for å hjelpe oss med vareproduksjon. Faktisk er produksjonsutstyr nå så utbredt i hvert fabrikkgulv at de fleste av oss bare antar at dette alltid var tilfelle. Det kan ikke være lenger fra sannheten. Faktisk er dette et veldig nylig fenomen brakt av akkumulering av massive summer av generasjonskapital.

Et nytt århundre for produksjonen

Produksjonsutstyr har eksistert i noen tid. Men i løpet av mesteparten av den tiden spilte det en relativt liten rolle i fabrikkgulvet. Det meste av tiden ble det bare drevet av elven i nærheten ved hjelp av et vannhjul. De fleste av produksjonsstadiene ble håndtert fullstendig for hånd. Dette gjorde at tidlige fabrikker var veldig uproduktive etter våre moderne standarder og forbruksvarer var fremdeles i stor grad en luksus av eliten.

Men etter hvert som tiden gikk fortsatte samfunnets samlede besparelser å samle seg opp i bankene. Dette ble i økende grad lånt ut til bedrifter som deretter brukte det til å investere i større og bedre produksjonsutstyr. Over tid ble fabrikker stadig mer kapitalintensive og automatiserte. Dette økte arbeidernes produktivitet så vel som den generelle produktiviteten. Lønnen gikk opp, produksjonssengene gikk ned, og forbruksvarer ble tilgjengelig for den vanlige arbeideren for første gang i menneskets historie. Alt dette kunne ikke vært mulig uten den kraftige bruken av massivt produksjonsutstyr.